Καθάρματα! Αυτό δεν θα κρατήσει για πολύ!

Posted: February 24, 2011 in πολιτικοί κρατούμενοι-political prisoners-siyasi tutuklular
Tags: , , ,

(Αναδημοσίευση από Post Industrial Dystopia )

 

Crazy- is your stories about my family and me
Crazy – is what happens in press and in TV
Crazy – you`re doing exactly what you`re accusing me
Crazy – is when you set your bloodhounds free

You broke my door at a quarter past three
First you kidnapped my friends now your kidnapping me
I have nothing to hide so please come in and see
Sit down have a rest and a cup of greek coffee

You are twelve I am one and your faces I can`t see
you are wearing black masks it seems to be a robbery
You are so efficiently trained in fighting women like me
With all your guns and your power, what a great victory

You take me to the jail where you try to torture me
Keeping the light on all the time and no sky I can see
After many hours and days first you let me go free
Just to capture me again what a funny story

What a justice is this, what a friendly country
All you tourists welcome to this land of hospitality
Just beware what you think what you read who you see
Cause if you don`t , you could end up like me

 

Wolfgang Meye

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s