Utanıyoruz!
Lefkoşa’da “Toplumsal Varoluş Mitingi”nde eleştirilmeyi hazmedemeyen Başbakan Tayyip Erdoğan, “Ülkemizden beslenenler” diyerek Kuzey Kıbrıs halkını aşağıladı.

"Η Κύπρος ανήκει στους Κύπριους/ Cyprus belongs to the Cypriots"

Kıbrıs İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı Cemil Çiçek, “Hem istemiyorlar hem de gönderdiğimiz parayı alıyorlar” sözleriyle aynı aşağılamayı yineledi.
Aşağıda imzası olan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak, insanları aşağılayarak konuşan devlet temsilcilerinden utanıyoruz.
Kuzey Kıbrıs’taki ekonomik durumun nedeni ne olursa olsun, bu ve benzeri söz ve yaklaşımlarla Kuzey Kıbrıs’ta yaşayanların onurlarının zedelenmesine, maruz kaldıkları küstah üsluba ve haksızlıklara “yeter” diyoruz.
Devlet temsilcilerinin kendilerini “KKTC’nin IMF’si” olarak görmelerini yüz kızartıcı buluyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan’ı ve hükümet üyelerini Kıbrıslı Türklerden özür dilemeye davet ediyoruz.
Kuzey Kıbrıs’ın içinde bulunduğu iktisadi ve siyasal olarak sürdürülemez durumun en büyük sorumlularının geçmiş ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs halkının “Bu memleket bizim, biz yönetmek istiyoruz” talebini var gücümüzle destekliyoruz. Kuzey Kıbrıs’taki toplantı, gösteri,ifade ve örgütlenme özgürlüklerinin kısıtlanması çağrısı yapan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve hükümet üyelerine Kuzey Kıbrıs’ın bir denizaşırı eyalet olmadığını hatırlatıyoruz.
Kıbrıs’ta iki toplumun eşitlik ve barış içinde ortak bir gelecek kurmasına yardımcı olmaya herkesi davet ediyoruz. Kıbrıs’ın tamamen silahsızlandırılmasından yanayız; gerilim ve tehdit politikaları yerine barış politikalarının egemen olması için herkesi sorumlu davranmaya çağırıyoruz.

 

Ντρεπόμαστε!
Μη μπορώντας να αντιμετωπίσει τις επικρίσεις ενάντια στην κυβέρνησή του στη “συγκέντρωση ανθρώπινης ύπαρξης” στη Λευκωσία, ο Τούρκος πρωθυπουργός Ερντογάν αποκάλεσε προσβλητικά τους πολίτες της Βόρειας Κύπρου “οδοκαθαριστές”.
Ο αντιπρόεδρος της Τουρκικής Κυβέρνησης Cemil Cicek ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα Κυπριακά ζητήματα, επανέλαβε την προσβολή λέγοντας ότι “ενεργούν σα να μην τους αρέσει, αλλά δέχονται ακόμη τα χρήματα που τους στέλνουμε”. Οι υπογράφοντες ντρεπόμαστε που εκπροσωπούμε ένα κράτος το οποίο προσβάλει μια κοινωνία. Όποιες κι αν είναι οι αιτίες τις οικονομικής κατάστασης στη Βόρεια Κύπρο, λέμε “ΑΡΚΕΤΑ” στην προσβολή της υπηρηφάνειας των Κυπρίων, στην υπεροπτική συμπεριφορά που δέχονται καθώς και σε άλλες διακρίσεις. Κρίνουμε ντροπιαστικό το γεγονός ότι Τούρκοι αξιωματούχοι ενεργούν σα να είναι το “IMF της Βόρειας Κύπρου”.
Καλούμε τον πρωθυπουργό Ερντογάν και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να ζητήσουν συγνώμη από τους Τουρκοκύπριους. Αν αντιληφθούμε ότι οι παλιές και νέες Τουρκικές Δημοκρατικές Κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες για την ανυπόφορη οικονομική και πολιτική κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει η Βόρεια Κύπρος σήμερα, τότε υποστηρίζουμε τα δικαιώματα της αυτοκυριαρχίας των Κυπρίων. Υπενθυμίζουμε σε όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου της Τουρκίας τα οποία ψάχνουν για περιορισμούς στην ελευθερία συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων, λόγου και διοργανώσεων, ότι η Βόρεια Κύπρος δεν είναι μια απομακρυσμένη περιφέρεια της Τουρκίας.
Σας προσκαλούμε όλους να βοηθήσουμε τους Τουρκοκύπριους να δημιουργήσουν ένα μέλλον όπου οι δύο πλευρές του νησιού να μπορούν να ζουν μέσα σε κλίμα ισότητας και ειρήνης. Σας καλούμε όλους να ενεργήσετε υπεύθυνα ώστε να επικρατήσουν πολιτικές ειρήνης στο νησί και να υποστηρίξετε την αποστρατικοποίηση της Κύπρου.”

 

"Κανένα εμπόδιο για την ειρήνη στην Κύπρο/ Peace in Cyprus cannot be restrained"

We are ashamed!
Nor being able to cope with the criticisms against his government in “people’s existence meeting” in Nicosia, Turkish Prime Minister Erdogan insulted the people of Northern Cyprus by branding them as “scavengers”. Secretary of State Cemil Cicek responsible from Cyprus affairs repeated the insult by saying “they act like they don’t want it, but they still accept the money we send”.
We signees below, we are ashamed of state representatives who insult a society. (Laos) Whatever the reasons of the economic situation in Northern Cyprus,we say “ENOUGH” to insult of Cypriot people’s pride, arrogant attitude they were subjected to and other discriminations. We deem it shameful that Turkish State officials act like they are the “IMF of Northern Cyprus”. We invite PM Erdogan and cabinet members to apologize from Cypriot Turks.
Realizing that Turkish Republic governments past and present are responsible for the unsustainable economical and political situation that Northern Cyprus faces today, we support the self-determination rights of Cypriot people. We remind to all state officials in Turkey who asked for restrictions on the freedoms of meeting, demonstration, speech and organization that Northern Cyprus is not an offshore territory of Turkey. We invite all to help Cypriot people to create a future where two people of the island could live in equality and peace. We invite all to act responsible to make peace policies to prevail on the island and support demilitarization of Cyprus.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s