Πρωτομαγιά στο Τάξιμ/ 1 Mayıs Taksim’e/May day in Taksim square (photos)

Posted: May 2, 2011 in Κοινωνικά κινήματα σήμερα-Bugünkü toplumsal hareketleri
Tags: , , , , , , , , , ,

Photographs of the demonstrations in Istanbul

Taksim Meydanı

Halk Evleri

Ezilenlerin Sosyalist Partisi

Devrimci Hareket

Devrimci İşçi Partisi

Kapitalizm öldürür

Devrimci Anarşist Faaliyet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s