Posts Tagged ‘DAF’


Alıntı: Anarşist Faaliyet

Yoldaşlar,

Bu mesajı amacı sizleri Yunanistan’da son günlerde yaşananlar hakkında kısaca bilgilendirmek ve dünya çapında tüm anarşistlere bir uluslararası dayanışma çağrısında bulunmak. (more…)


(Bu bildiri eylem esnasında dağıtılmış) (more…)


Photographs of the demonstrations in Istanbul

Taksim Meydanı

(more…)